Inter speelt De Meid

De meid Annemie werkt al jaren voor Cor en Stans de Pauw en heeft hiervoor bij de moeder van Stans gediend. Annemie heeft Stans zien opgroeien in luxe, terwijl zij altijd hard heeft moeten werken. Wanneer Stans tijdens de afwezigheid van haar man een slippertje maakt en Annemie hier achter komt, begint ze haar te chanteren. Tot de echtgenoot van Stans weer thuis komt …

De regisseur over De Meid
Een oud stuk zoals 'De Meid' is een prettige uitdaging voor een regisseur. In deze zap-cultuur lijken oude stukken vaak oubollig. De uitdaging is om de ruimte in het stuk -sommigen zouden dit traagheid noemen- te vullen met spel. En hoewel de standen zoals die in de tijd van het verschijnen van "de Meid" golden nu niet meer zo bestaan, blijven de situaties van ondeugd, onmacht en ongemak goed herkenbaar. Maar naar mijn mening doe je de conflicten binnen het stuk het meest recht, door het in de tijd dat het is geschreven (1905) te laten spelen. Alleen het taalgebruik heb ik -ten gunste van de verstaanbaarheid- wat aangepast.

Omdat Heijermans met dit stuk een klucht heeft willen schrijven, maak ik maximaal gebruik van de mogelijkheden er een humoristisch stuk van te maken. Zo ziet u veel wat in de oorspronkelijke regie-aanwijzingen niet is beschreven. Het wordt daarmee voor de spelers hard werken en voor het publiek, als het goed gaat, hard lachen.
Ik hoop dat u het evenveel plezier als ik bij het maken heb gehad.


Een kijkje achter de schermen

Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie Huidige productie